Szakterületeink

Adatvédelmi jog
IT és e-kereskedelmi jog
Kártérítési jog
Ingatlanjog
Munkajog
Társasági jog
Gazdasági jog
Kereskedelmi jog
Követeléskezelés
Fogyasztóvédelmi jog
Szellemi alkotások joga