Társasági jog

Teendők egy gazdasági társaság tagjának halálakor

Teendők egy gazdasági társaság tagjainak halálakor Egy gazdasági társaság tagjának halálakor az örökösöknek általában nem az az elsődleges, hogy a társaság továbbműködéséhez szükséges intézkedésekről gondoskodjanak. A tag halála azonban drasztikus változásokat idézhet elő egy gazdasági társaság életében is. A tag jogviszonyának megszűnése különösen akkor hat ki negatívan a társaság mindennapjaira, ha így a társaság tagjainak száma a törvényi minimum alá csökken. Jelen cikkükben ezekre a társaságokra, így a közkereseti és a betéti társaságra térünk ki. Amivel mindenképpen tisztában kell lenni e két cégforma esetében, hogy az örökös automatikusan nem lép …
Egyéb

Felnőttképzési útvesztő

Felnőttképzési útvesztő Jól látható, hogy a Felnőttképzési törvény módosítása még most is számos bizonytalanságot hordoz magában. De pontosan miről is van szó? A Felnőttképzési törvény módosítása értelmében ma már felnőttképzési tevékenységnek minősülnek azok a képzések is melyek nem tartoznak köznevelési intézmény, szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába, tehát az ún. szabadpiaci képzések is, akkor, ha ezek szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányulnak és szervezetten valósulnak meg. Miért került sor erre a változásra? A módosítást bevezető jogszabály indokolása szerint a változás indoka többek között az, hogy a piacon jelenlévő különböző típusú és …