Teendők egy gazdasági társaság tagjának halálakor

Teendők egy gazdasági társaság tagjainak halálakor

Egy gazdasági társaság tagjának halálakor az örökösöknek általában nem az az elsődleges, hogy a társaság továbbműködéséhez szükséges intézkedésekről gondoskodjanak.

A tag halála azonban drasztikus változásokat idézhet elő egy gazdasági társaság életében is. A tag jogviszonyának megszűnése különösen akkor hat ki negatívan a társaság mindennapjaira, ha így a társaság tagjainak száma a törvényi minimum alá csökken. Jelen cikkükben ezekre a társaságokra, így a közkereseti és a betéti társaságra térünk ki.

Amivel mindenképpen tisztában kell lenni e két cégforma esetében, hogy az örökös automatikusan nem lép az elhunyt tag helyébe azzal, hogy a cég részére szolgáltatott vagyoni hozzájárulás tekintetében Ő minősül a hagyatékátadó végzés értelmében örökösnek. Ahhoz, hogy az örökös a társaságba beléphessen, szükség van arra, hogy a társaság többi tagjával erről megegyezzen. 

E mellett közkereseti társaság esetében, ha a társaság tagjainak száma egy főre csökken, illetve ha egy betéti társaság  valamennyi kültagjának vagy beltagjának tagsági jogviszonya megszűnik, (így tehát akkor is, ha a társaságnak van két beltagja, de kültagja nincs) hat hónapos jogvesztő határidőn belül gondoskodni kell a társaság törvényes működésének helyreállításáról. A törvényes működést vagy a tag „pótlásával” vagy a társaság átalakulásával lehet helyreállítani.

Mivel a hat hónapos határidő a jogviszony megszűnésének napján, azaz a halál bekövetkezésének napján kezdődik és e határidő jogvesztő, attól függetlenül kell ezen idő alatt a működés helyreállításáról gondoskodni, hogy a halálról a társaság többi tagja pontosan mikor szerzett tudomást, illetve, hogy a hagyatéki eljárás befejeződött-e.

Mivel jogvesztő határidőről van szó, nincs kimentési lehetőség – a hat hónap elteltével a cég a törvény erejénél fogva megszűnik.

Nagyon fontos tehát, hogy amennyiben a hagyaték között társasági részesedés fellelhető, vagy a tudomást szerzünk arról, hogy a társaság egyik tagja elhalálozott, minél hamarabb tegyünk lépéseket a társaság helyes működésének biztosítása érdekében, melyhez mindenképpen ajánlott ügyvéd segítségét igénybe venni.